Hoe werken we?

De opzet van het gebiedsteam is dat iedereen laagdrempelig en dichtbij hulp kan vragen. Stel uw vraag dus gerust! Ook als u het lastig vindt om hulp te vragen. Natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht bij uw huisarts, de school, de kerk of het consultatiebureau.

Het gebiedsteam bouwt goed contact op met huisartsen en alle andere mensen die hulp bieden. We weten op die manier goed wat er bij u in de buurt speelt. En als er iets is, kunnen we samen kijken wat er aan de hand is en proberen te voorkomen dat problemen verergeren.

Maatwerk

Ieder mens en iedere vraag is uniek. Er zijn geen 'standaardoplossingen' voor iedereen. Dit betekent dat inwoners met een vergelijkbaar probleem niet automatisch ook dezelfde ondersteuning krijgen. Wat u zelf kunt doen of regelen, verschilt van persoon tot persoon en van gezin tot gezin. Zo verschilt dus ook welke ondersteuning u krijgt.

We maken samen met u een plan. Als u dat prettig vindt kunt u zich natuurlijk laten bijstaan door een familielid/vriend, door uw vertrouwde hulpverlener of door een onafhankelijke cliëntondersteuner. Het gebiedsteam kan u hierover informeren.

Wat als u niet tevreden bent?

Wij doen alles aan om zaken rond zorg en ondersteuning, jeugdhulp en werk en inkomen goed te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat er iets mis gaat. Meestal is dat met een goed gesprek op te lossen. Mocht dat toch niet lukken, is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon waar u terecht kunt: Annemieke Spijker heeft spreekuur in de even weken op dinsdagochtend van 09:00-11:00 uur, in het gemeentehuis Lochem. Dit spreekuur is alleen op afspraak.

U kunt haar bereiken via tel 026 384 28 26. U kunt ook een mail sturen naar: vertrouwenspersoon@zorgbelanggelderland.nl.

De vertrouwenspersoon luistert, denkt mee en geeft informatie en advies. Ook kan zij bemiddelen bij klachten en bezwaren.

Zoeken naar nieuwe oplossingen

Het gebiedsteam denkt ook mee hoe we bepaalde vragen anders kunnen beantwoorden dan in het verleden. Bijvoorbeeld door het (mede)ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe algemene of groepsgerichte oplossingen zoals groepswerk, een scootmobielpool, burenhulp en mantelzorgcafé. Deze taken pakken we in samenwerking op met andere organisaties zoals het welzijnswerk, zorgorganisaties en met aanwezige burgerkracht.